13 oktober 2022 - Nieuws

Hulp bij energie besparen

Door de stijgende energiekosten kan niet iedereen de energierekening betalen. In Maastricht wil de gemeente huishoudens met een laag inkomen daarom helpen op de volgende manieren.

  • Energie waardebon

Inwoners met een laag inkomen ontvangen een waardebon van 100 euro (exclusief btw). Heeft u een inkomen tot maximaal 120% van het minimuminkomen? (zie de tabel hieronder) Dan ontvangt u thuis een brief met informatie.
De waardebon kan men uitgeven bij de webshop van De Bespaarwinkel. Er kunnen energiebesparende producten voor worden gekocht. Bijvoorbeeld tochtstrips, ledlampen of radiatorfolie. Op de website staan de spelregels.

De regeling start in de 2e week van oktober. Kijk dan op www.debespaarcode.nl/maastricht of bel met 072-36 90 303 voor meer informatie.

  • Energiebespaarders

Energiebespaarders zijn mensen die bij inwoners thuis komen om tips te geven hoe zelf thuis energie te besparen. Ze zijn hiervoor opgeleid en werken voor het  Centrum voor Natuur- en Milieueducatie (CNME). De hulp is gratis en men is nergens toe verplicht.

Heeft u recht op de energietoeslag? Dan heeft u ook recht op een bezoek van een Energiebespaarder.

CNME stuurt een brief naar inwoners om te melden wanneer uw wijk aan de beurt is.

De regeling start in de 2e week van oktober. Ga dan naar  www.cnme.nl/energiebespaarder voor meer informatie.

  • Energietoeslag

Inwoners met een laag inkomen ontvangen een energietoeslag. Dit is een eenmalige tegemoetkoming van 1300 euro per huishouden. Heeft u de toeslag niet automatisch ontvangen? Vraag de toeslag aan bij Sociale Zaken Maastricht Heuvelland. Lees eerst de volgende informatie goed door.

 

Ontvangt u geen brief maar denkt u toch aanspraak te kunnen maken op  energietoeslag en de maatregelen? Kijk eerst of uw inkomen valt binnen de grenzen. En neem dan contact op met de gemeente via  het algemeen telefoonnummer 14 043.

Wat is 120% van het minimuminkomen? Kijk in onderstaande tabel.

 

21 tot pensioengerechtigde

leeftijd

Vanaf pensioengerechtigde

leeftijd

Alleenstaand/ alleenstaande ouder

€ 1256,07

€ 1397,26

gehuwd/samenwonend (gezamenlijk inkomen)

€ 1794,39

€ 1892,81

Dit inkomen is netto per maand zonder vakantiegeld. We kijken naar het inkomen van de maand die voorafgaat aan uw aanvraag.