Een baan

Als je een (nieuwe) baan vindt, verandert vaak de hoogte van je inkomen. Waar moet je dan rekening mee houden?

 • Belastingdienst

  Op de website van de Belastingdienst kunt u zien welke regelingen (toeslagen) er zijn en hoe u ze aanvraagt. Ook kunt u zien of u belasting terugkrijgt.

  • Er zijn bijvoorbeeld regelingen (toeslagen) voor ouders van kinderen tot 18 jaar
  • Soms kunt u ook extra kosten aftrekken van de inkomstenbelasting, bijvoorbeeld kosten die u maakt door ziekte. Ook als u bijvoorbeeld gaat trouwen, scheiden of samenwonen kan dat gevolgen hebben voor geld dat u van de Belastingdienst krijgt of moet betalen.
  • Verhuist u naar een huurhuis? Check of u in aanmerking komt voor huurtoeslag van de Belastingdienst. Dat is een bijdrage van de overheid in de huurkosten.
  • Een nieuwe baan betekent vaak een verandering in de hoogte van uw inkomen. Of u nu meer of minder gaat verdienen, het kan gevolgen hebben voor de toeslagen die u misschien krijgt van de Belastingdienst.
  • Kinderopvangtoeslag vervalt een aantal maanden nadat u ontslagen bent. Houd daar rekening mee. U moet de kinderopvangtoeslag zelf stopzetten. Dat kan op de website van de Belastingdienst.
  • Krijgt u toeslagen van de Belastingdienst en gaat u scheiden, geef dit dan binnen 4 weken door via Mijn Toeslagen. Zo voorkomt u dat u achteraf geld moet terugbetalen.
  • Belastingaangifte doen, btw-aangifte doen… Op belastinggebied gelden andere regels voor zzp'ers dan voor werknemers. De website van de Belastingdienst zet het voor u op ’n rijtje.
  • Zit uw onderneming in zwaar weer? De Belastingdienst helpt bedrijven. Met uitstel van betaling aanvragen, btw-vrijstelling, maatregelen tijdens de coronacrisis.
  • Vanaf 18 jaar kunt u toeslagen krijgen. Bijvoorbeeld voor uw zorgverzekering of voor het huren van een woning.

  Verandert er iets in uw situatie? Dan kunt u dat via de website meteen doorgeven.

  Telefoon +31 800 05 43

  Belastingdienst

  Deze tip hoort bij: Baby erbij, Ziekte of beperking, Trouwen of samenwonen, Verhuizen, 18 jaar, Voor uzelf beginnen, Ondernemer en geldzorgen, Studeren en opleiding, Een baan, Werkloosheid / ontslag, Scheiding, Kinderen.
 • Expat Centre Maastricht Region

  • Starting your first job in the Netherlands? The Expat Centre Maastricht Region offers expats and internationals expert advice, services and guidance on formalities, housing, taxation healthcare, insurance and more.
  • Het Expat Centre Maastricht Region helpt mensen die vanuit het buitenland hier komen werken met advies, service en begeleiding.

  Expat Centre Maastricht Region

  Deze tip hoort bij: Verhuizen, Een baan.
 • MijnPensioenoverzicht.nl

  Een nieuwe baan is hét moment om na te denken over uw pensioen. Kijk voor overzicht en inzicht in uw pensioen en informatie over de AOW op de website van MijnPensioenoverzicht.nl. Inloggen gaat met DigiD.

  MijnPensioenoverzicht.nl

  Deze tip hoort bij: Een baan.
 • Rijksoverheid

  • Bekijk welke hulp er vanuit de Rijksoverheid is als het lastig is de rekeningen te betalen. En wat de regels zijn rond betalingsproblemen of schulden.
  • Als werkende ouder mag u tijdelijk minder werken om voor de kinderen te zorgen. Dat heet ouderschapsverlof. Op de website van de Rijksoverheid staat veel informatie over ouderschapsverlof.
  • Een nieuwe baan? Werknemers hebben recht op wettelijk minimumloon. Krijgt u geen vast contract, maar een tijdelijk contract? De overheid heeft afspraken vastgelegd over rechten en plichten waaraan uw nieuwe werkgever zich moet houden.
  • Soms moet u verhuizen. Bijvoorbeeld omdat uw woning gesloopt of gerenoveerd wordt. Informeer dan bij uw woningcorporatie of u recht hebt op een verhuiskostenvergoeding. Op de website van de Rijksoverheid vindt u meer informatie.
  • Bij een verhuizing naar het buitenland (emigreren) moet u veel dingen regelen. Wat, dat hangt af van het land waar u naar toe verhuist. Op de website van de Rijksoverheid staat een overzicht.

  Telefoon 14 00

  Rijksoverheid

  Deze tip hoort bij: Baby erbij, Geldzorgen door corona, Verhuizen, Een baan.
 • Sociale Zaken Maastricht Heuvelland

  Sociale Zaken Maastricht Heuvelland heeft verschillende regelingen om de inkomenssituatie van inwoners met een laag inkomen te verbeteren.

  • Bijvoorbeeld bijzondere bijstand voor de babyuitzet of  een vergoeding voor de kosten van kinderopvang
  • Voor inwoners met een minimuminkomen en hoge zorgkosten door chronische ziekte of een beperking is er een vergoeding voor de aanvullende zorgverzekering.
  • Voor studenten aan het mbo, hbo of wetenschappelijk onderwijs die door een beperking niet kunnen werken naast hun studie, is er de individuele studietoeslag.
  • Voor kinderen die niet zelf naar school kunnen door een beperking is er leerlingenvervoer.
  • Een nieuwe baan heeft invloed op de bijstandsuitkering die u misschien kreeg. Afhankelijk van uw nieuwe inkomsten krijg u een lagere of geen uitkering meer. Voorkom dat u te veel betaalde uitkering moet terugbetalen en geef veranderingen in uw situatie door aan de gemeente. Verdient u het minimumloon of werkt u parttime? Er zijn verschillende regelingen en vergoedingen om uw inkomenssituatie te verbeteren.
  • Als u geen recht hebt op een werkloosheidsuitkering (WW) is het goed om te kijken of u wel recht hebt op een bijstandsuitkering.
  • Bij de Servicepunten Werk en bemiddeling van Sociale Zaken Maastricht Heuvelland kunt u terecht voor hulp bij het solliciteren.
  • Geef het op tijd door als u gaat samenwonen of trouwen. Zo voorkomt u dat u te veel ontvangen geld later moet terugbetalen. Denk aan de kostendelersnorm, huurtoeslag of kindgebonden budget. Bel met uw vaste contactpersoon bij Sociale Zaken Maastricht Heuvelland voor advies.
  • Krijgt u een uitkering en gaat u scheiden? Misschien heeft het gevolgen voor uw uitkering. Geef het daarom zo snel mogelijk door aan uw contactpersoon bij Sociale Zaken Maastricht Heuvelland. Is uw inkomen gedaald door de scheiding? Er zijn verschillende regelingen waar u misschien recht op hebt.
  • Bent u verplicht om te verhuizen en lukt het niet om alles voor de verhuizing te betalen? Misschien kunt u dan van de gemeente een vergoeding krijgen uit de bijzondere bijstand.
  • Bent u 18 jaar of ouder en hebt u geen inkomen? Misschien hebt u dan recht op een bijstandsuitkering. Dit filmpje legt uit hoe het werkt. Meer informatie vindt u op de website van  Sociale Zaken Maastricht Heuvelland.
  • Bij tijdelijke financiële problemen kunt u bijstand voor zelfstandigen krijgen. U moet dan wel aan bepaalde voorwaarden voldoen. Het Zelfstandigenloket  kan hierbij adviseren.
  • Als u kinderen heeft/verzorgt: school en clubjes kosten geld. Denk aan de ouderbijdrage, een schoolreisje, scouting, kindervakantiewerk of kamp en boeken. De gemeente helpt mensen met een minimuminkomen om die kosten te betalen. 

  Sociale Zaken Maastricht Heuvelland is de regionale sociale dienst van 6 gemeenten in Zuid-Limburg: de gemeenten Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Maastricht, Meerssen, Vaals en Valkenburg a/d Geul.

  Telefoon 14 043

  Sociale Zaken Maastricht Heuvelland

  Deze tip hoort bij: Baby erbij, Geldzorgen door corona, Ziekte of beperking, Trouwen of samenwonen, Verhuizen, 18 jaar, Voor uzelf beginnen, Ondernemer en geldzorgen, Studeren en opleiding, Een baan, Werkloosheid / ontslag, Scheiding, Kinderen.
 • UWV

  • Als u tijdelijk of volledig arbeidsongeschiktheid wordt, heeft dat gevolgen voor uw inkomen. Het UWV helpt bij vragen over arbeidsongeschiktheid en uitkering.
  • Een nieuwe baan heeft invloed op de WW-uitkering die u misschien kreeg. Afhankelijk van uw nieuwe inkomsten krijgt u een lagere of geen uitkering meer. Voorkom dat u teveel betaalde uitkering moet terugbetalen en geef veranderingen in uw situatie door aan het UWV.
  • Wanneer u werkloos wordt, daalt uw inkomen. Het UWV kijkt of u recht hebt op een werkloosheidsuitkering, de WW. Vraag de WW op tijd aan. U moet aan een aantal eisen voldoen.

  UWV staat voor Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen. Zij zorgen voor de uitvoering van de werknemersverzekeringen. Denk aan de Wet arbeidsongeschiktheid (WAO) en Ziektewet.

  Telefoon + 31 88 898 92 94 

  UWV

  Deze tip hoort bij: Ziekte of beperking, Een baan, Werkloosheid / ontslag.
 • VGZ

  Vraag u werkgever of er een collectieve zorgverzekering is voor werknemers. Dan krijgt u namelijk korting op de verzekeringspremie.

  Bij hoge zorgkosten en een laag inkomen is het VGZ Zuid-Limburgpakket misschien een goede keuze. Dat is een collectieve zorgverzekering voor mensen uit Zuid-Limburg met een lager inkomen.

   

  VGZ

  Deze tip hoort bij: Ziekte of beperking, Een baan.
 • Wijzer in geldzaken

  De website Wijzer in geldzaken is een initiatief van het Ministerie van Financiën.

  • Tips op de website helpen om u financieel fit te blijven tijdens de coronacrisis.
  • Op de website vindt u ook uitleg hoe het zit met pensioen als u arbeidsongeschikt bent.
  • Hoeveel mag u bijverdienen als u studeert? Wat kost het als u op uzelf gaat wonen? En wat zouden uw ouders moeten bijdragen? Deze website geeft antwoord.
  • Is dit uw eerste baan? Check de website voor tips over zaken zoals pensioen of het tekenen van een arbeidsovereenkomst.
  • De website kan helpen om meer inzicht te krijgen in uw financiële situatie bij ontslag.
  • Maak voordat u gaat trouwen of samenwonen goede afspraken over geldzaken. Voorkom problemen en wees open en eerlijk over inkomen en bezittingen, maar ook over schulden. Wijzer in geldzaken heeft een handige lijst die u op weg helpt. Daarnaast is het ook slim om een aantal zaken vast te leggen als u gaat trouwen of samenwonen. Daarmee voorkomt u gedoe als u toch uit elkaar gaat.
  • De checklist Scheiden of uit elkaar gaan van Wijzer in geldzaken helpt om zaken op een rijtje te zetten. Denk aan alimentatie, pensioen, gezamenlijke woning, belastingaangifte en het verdelen van bezittingen en schulden.
  • Met 18 jaar bent u volwassen en krijgt u meer verantwoordelijkheden. Misschien gaat u op uzelf wonen, studeren of werken. Op de website van Wijzer in Geldzaken staat wat u moet regelen als u 18 jaar wordt.
  • Hoe voert u een financiële administratie? En hoe zit het met verzekeringen en pensioen? De website Wijzer in Geldzaken helpt (beginnende) zzp’ers op weg met informatie en uitleg.
  • Wijzer in Geldzaken helpt ondernemers met vragen of zorgen over geld met tips, advies en hulp.

  Wijzer in geldzaken

  Deze tip hoort bij: Geldzorgen door corona, Ziekte of beperking, Trouwen of samenwonen, 18 jaar, Voor uzelf beginnen, Ondernemer en geldzorgen, Studeren en opleiding, Een baan, Werkloosheid / ontslag, Scheiding.