Geldzorgen door corona

De coronacrisis raakt gezondheid, relaties en misschien ook uw portemonnee. Hoe houdt u in deze tijd uw geldzaken gezond?

 

 • Belasting Samenwerking Gemeenten en Waterschappen Limburg (BsGW)

  • De gemeente en het waterschap sturen rekeningen voor Onroerendezaakbelasting (OZB), afvalstoffenheffing, rioolheffing en waterzuivering. De tarieven leest u op de website van de Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen Limburg (BsGW)
  • Als u de lokale lasten van gemeente en waterschap moeilijk kunt betalen, kunt u kwijtschelding aanvragen via Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen Limburg (BsGW).

  Telefoon +31 88 842 04 20

  BsGW

  Deze tip hoort bij: Geldzorgen door corona, Verhuizen.
 • Geldfit

  Op de website van Geldfit.nl kunt u een test doen en krijgt u advies over uw financiële situatie. U kunt ook chatten, mailen of bellen.

  Telefoon +31 800 81 15

  Geldfit

  Deze tip hoort bij: Geldzorgen door corona.
 • Gemeente Maastricht

  U kunt terecht bij de gemeente voor verschillende zaken.

  • De gemeente kan samen met u kijken naar mogelijkheden voor extra voorzieningen of hulp. 
  • Doe de geboorteaangifte van uw kind binnen drie dagen bij de gemeente.
  • Een mantelzorgwaardering of mantelzorgcompliment is een jaarlijks geldbedrag van de gemeente voor mantelzorgers.
  • U kunt in elke gemeente gratis trouwen. Ook in Maastricht. Houd wel rekening met een wachttijd.
  • Doorgeven van een verhuizing als u binnen Maastricht verhuist of vanuit een andere Nederlandse gemeente in Maastricht komt wonen.
  • Dringend op zoek naar een woning? Dan kunt u bij de gemeente een urgentie aanvragen. Er zijn wel voorwaarden aan verbonden.
  • Heeft u als ondernemer geldzorgen door corona? Kijk dan op de speciale informatiepagina van de gemeente.
  • Mag ik mijn bedrijf vestigen op deze locatie? Welke vergunningen heb ik nodig? Voor dit soort vragen kunt u contact opnemen met Team Ondernemen Maastricht. Zij wijzen ondernemers de weg binnen de gemeente.

  Telefoon 14 043

  Gemeente Maastricht

  Deze tip hoort bij: Baby erbij, Geldzorgen door corona, Ziekte of beperking, Trouwen of samenwonen, Verhuizen, Voor uzelf beginnen, Ondernemer en geldzorgen.
 • Humanitas

  Humanitas Maastricht komt op voor een samenleving waarin mensen actief vorm geven aan hun leven en verantwoordelijkheid nemen voor het samenleven met elkaar.

  U kunt bijvoorbeeld via Humanitas Thuisadministratie hulp krijgen om uw administratie op orde te brengen en te houden. Zo kunt u schulden voorkomen of afbouwen.

  Bij de vrijwilligers Jongeren & Geld van Humanitas kunt u gratis terecht met al uw vragen over studiefinanciering, zorgverzekeringen, het aanvragen van toeslagen of de kosten van op uzelf wonen.

  Telefoon +31 43 356 04 48

  Humanitas

  Deze tip hoort bij: Geldzorgen door corona, 18 jaar, Studeren en opleiding.
 • Kom uit je Schuld

  Veel Nederlanders hádden al geldzorgen. Nu hebben nóg meer Nederlanders geldzorgen. Oorzaak: de coronacrisis. Het gevaar? Dat u denkt - en zegt: komt wel goed. Veel mensen wachten te lang met hulp zoeken. Voorkom dat u (verder) in de problemen komt. 

  De campagne Kom uit je Schuld is een initiatief van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 

  Kom uit je schuld

  Deze tip hoort bij: Geldzorgen door corona.
 • Kredietbank Limburg

  Komt u er op eigen kracht niet uit? Meld u dan voor gratis hulp bij Kredietbank Limburg. Zij staan ook in deze tijd voor u klaar. Samen voorkomt u grotere geldproblemen.

  Telefoon +31 88 101 99 99

  Kredietbank Limburg

  Deze tip hoort bij: Geldzorgen door corona, Ondernemer en geldzorgen.
 • Nibud

  Het Nibud is een onafhankelijk voorlichtingsinstituut. Ze doen onderzoek naar en geven voorlichting over de huishoudportemonnee.

  • Altijd een goed idee: check uw toeslagen en recht op andere regelingen via Bereken uw recht van Nibud. Zo voorkomt u dat u geld misloopt of moet terugbetalen. Als uw inkomen bijvoorbeeld is gedaald, hebt u misschien recht op (hogere) toeslagen van de overheid. Ook kunt u via Bereken uw recht zien of u na uw scheiding misschien recht hebt op een financiële vergoeding.
  • Met de tips, hulpmiddelen en informatie uit de Geldwijzer Corona van het Nibud houdt u grip op uw geld in tijden van corona.
  • Heeft u beginnende schulden? Pak ze zelf aan met het aflosplan van zelfjeschuldenregelen.nl van Nibud.
  • Wordt u voor het eerst vader of moeder? Een grote verandering, ook financieel. Nibud zet voor u de kosten van een baby op een rij
  • Gaat u minder werken om voor het kind te zorgen? Dan heeft Nibud een WerkZorgBerekenaar. Hiermee ziet u wat het een andere werk-zorgverdeling voor u betekent. 
  • Het Nibud heeft een handig boekje met info over studiefinanciering, lenen, bijbaantjes, belasting en op kamers gaan. Het boekje kost 9,95 euro en vraagt u aan via de website van Nibud.
  • Soms hebt u recht op een ontslagvergoeding. Bijvoorbeeld als u gedwongen ontslagen bent, buiten uw schuld om. De website van het Nibud legt uit hoe het zit.
  • Zorg voor inzicht in uw inkomsten en uitgaven en houd een buffer achter de hand. Geef niet meer uit dan er binnenkomt. En kijk waar u op kunt besparen. Het stappenplan van het Nibud helpt u op weg.
  • Wilt u weten welke kosten er bij een verhuizing komen kijken? Het Nibud heeft ze op een rijtje gezet.
  • Op 18-jarige leeftijd verandert er veel, ook op het gebied van geld. Wat betekent het om zelf financieel verantwoordelijk te zijn en wat moet u allemaal regelen? Het Nibud helpt u op weg.
  • Wilt u graag sparen voor uw (klein)kind? Startpunt Geldzaken van het Nibud heeft hiervoor een handig geldplan.
  • Bent u zzp'er? Dan vragen geldzaken extra aandacht. Vul het Geldplan zzp van het Nibud in voor tips die passen bij uw situatie.

  Nibud

  Deze tip hoort bij: Baby erbij, Geldzorgen door corona, Ziekte of beperking, Verhuizen, 18 jaar, Voor uzelf beginnen, Ondernemer en geldzorgen, Studeren en opleiding, Werkloosheid / ontslag, Scheiding, Kinderen.
 • Rijksoverheid

  • Bekijk welke hulp er vanuit de Rijksoverheid is als het lastig is de rekeningen te betalen. En wat de regels zijn rond betalingsproblemen of schulden.
  • Als werkende ouder mag u tijdelijk minder werken om voor de kinderen te zorgen. Dat heet ouderschapsverlof. Op de website van de Rijksoverheid staat veel informatie over ouderschapsverlof.
  • Een nieuwe baan? Werknemers hebben recht op wettelijk minimumloon. Krijgt u geen vast contract, maar een tijdelijk contract? De overheid heeft afspraken vastgelegd over rechten en plichten waaraan uw nieuwe werkgever zich moet houden.
  • Soms moet u verhuizen. Bijvoorbeeld omdat uw woning gesloopt of gerenoveerd wordt. Informeer dan bij uw woningcorporatie of u recht hebt op een verhuiskostenvergoeding. Op de website van de Rijksoverheid vindt u meer informatie.
  • Bij een verhuizing naar het buitenland (emigreren) moet u veel dingen regelen. Wat, dat hangt af van het land waar u naar toe verhuist. Op de website van de Rijksoverheid staat een overzicht.

  Telefoon 14 00

  Rijksoverheid

  Deze tip hoort bij: Baby erbij, Geldzorgen door corona, Verhuizen, Een baan.
 • Sociaal Team Maastricht

  • Voelt u zich eenzaam? Gaat het thuis niet goed? Ervaart u problemen in uw gezin? Met uw kinderen? Of hebt u moeite met dagelijkse handelingen en hebt u geen idee hoe u daar hulp of ondersteuning bij kunt krijgen? Het Sociaal Team helpt u graag op weg.
  • Het Sociaal Team kan ook helpen met informatie, ondersteuning en advies bij het aanvragen van huur- en zorgtoeslag, bijzondere bijstand of het invullen van belastingformulieren.

  Sociaal Team Maastricht

  Deze tip hoort bij: Baby erbij, Geldzorgen door corona, Verhuizen, Werkloosheid / ontslag, Scheiding, Kinderen.
 • Sociale Zaken Maastricht Heuvelland

  Sociale Zaken Maastricht Heuvelland heeft verschillende regelingen om de inkomenssituatie van inwoners met een laag inkomen te verbeteren.

  • Bijvoorbeeld bijzondere bijstand voor de babyuitzet of  een vergoeding voor de kosten van kinderopvang
  • Voor inwoners met een minimuminkomen en hoge zorgkosten door chronische ziekte of een beperking is er een vergoeding voor de aanvullende zorgverzekering.
  • Voor studenten aan het mbo, hbo of wetenschappelijk onderwijs die door een beperking niet kunnen werken naast hun studie, is er de individuele studietoeslag.
  • Voor kinderen die niet zelf naar school kunnen door een beperking is er leerlingenvervoer.
  • Een nieuwe baan heeft invloed op de bijstandsuitkering die u misschien kreeg. Afhankelijk van uw nieuwe inkomsten krijg u een lagere of geen uitkering meer. Voorkom dat u te veel betaalde uitkering moet terugbetalen en geef veranderingen in uw situatie door aan de gemeente. Verdient u het minimumloon of werkt u parttime? Er zijn verschillende regelingen en vergoedingen om uw inkomenssituatie te verbeteren.
  • Als u geen recht hebt op een werkloosheidsuitkering (WW) is het goed om te kijken of u wel recht hebt op een bijstandsuitkering.
  • Bij de Servicepunten Werk en bemiddeling van Sociale Zaken Maastricht Heuvelland kunt u terecht voor hulp bij het solliciteren.
  • Geef het op tijd door als u gaat samenwonen of trouwen. Zo voorkomt u dat u te veel ontvangen geld later moet terugbetalen. Denk aan de kostendelersnorm, huurtoeslag of kindgebonden budget. Bel met uw vaste contactpersoon bij Sociale Zaken Maastricht Heuvelland voor advies.
  • Krijgt u een uitkering en gaat u scheiden? Misschien heeft het gevolgen voor uw uitkering. Geef het daarom zo snel mogelijk door aan uw contactpersoon bij Sociale Zaken Maastricht Heuvelland. Is uw inkomen gedaald door de scheiding? Er zijn verschillende regelingen waar u misschien recht op hebt.
  • Bent u verplicht om te verhuizen en lukt het niet om alles voor de verhuizing te betalen? Misschien kunt u dan van de gemeente een vergoeding krijgen uit de bijzondere bijstand.
  • Bent u 18 jaar of ouder en hebt u geen inkomen? Misschien hebt u dan recht op een bijstandsuitkering. Dit filmpje legt uit hoe het werkt. Meer informatie vindt u op de website van  Sociale Zaken Maastricht Heuvelland.
  • Bij tijdelijke financiële problemen kunt u bijstand voor zelfstandigen krijgen. U moet dan wel aan bepaalde voorwaarden voldoen. Het Zelfstandigenloket  kan hierbij adviseren.
  • Als u kinderen heeft/verzorgt: school en clubjes kosten geld. Denk aan de ouderbijdrage, een schoolreisje, scouting, kindervakantiewerk of kamp en boeken. De gemeente helpt mensen met een minimuminkomen om die kosten te betalen. 

  Sociale Zaken Maastricht Heuvelland is de regionale sociale dienst van 6 gemeenten in Zuid-Limburg: de gemeenten Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Maastricht, Meerssen, Vaals en Valkenburg a/d Geul.

  Telefoon 14 043

  Sociale Zaken Maastricht Heuvelland

  Deze tip hoort bij: Baby erbij, Geldzorgen door corona, Ziekte of beperking, Trouwen of samenwonen, Verhuizen, 18 jaar, Voor uzelf beginnen, Ondernemer en geldzorgen, Studeren en opleiding, Een baan, Werkloosheid / ontslag, Scheiding, Kinderen.
 • Trajekt

  Trajekt wil mensen ondersteunen en ze zelf in staat stellen de regie te nemen over het eigen leven zodat ze kunnen meedoen in de samenleving.

  Telefoon +31 43 763 00 00

  • Het Klapperproject van Trajekt geeft gratis hulp bij het op orde brengen van uw administratie en papieren. Zo weet u hoe u er financieel voor staat.
  • De Schuld & Budget Buddy’s van Trajekt en Humanitas ondersteunen bij dreigende of beginnende schulden. 
  • Bij de 4 wijkservicepunten van Trajekt kunt u tijdens openingstijden terecht met vragen over inkomen, wonen, werken, welzijn en opvoeden. U krijgt er advies, informatie en ondersteuning. U vindt meer info over de servicepunten op de website van Trajekt.

  Trajekt

  Deze tip hoort bij: Baby erbij, Geldzorgen door corona, Werkloosheid / ontslag, Scheiding, Kinderen.
 • Wijzer in geldzaken

  De website Wijzer in geldzaken is een initiatief van het Ministerie van Financiën.

  • Tips op de website helpen om u financieel fit te blijven tijdens de coronacrisis.
  • Op de website vindt u ook uitleg hoe het zit met pensioen als u arbeidsongeschikt bent.
  • Hoeveel mag u bijverdienen als u studeert? Wat kost het als u op uzelf gaat wonen? En wat zouden uw ouders moeten bijdragen? Deze website geeft antwoord.
  • Is dit uw eerste baan? Check de website voor tips over zaken zoals pensioen of het tekenen van een arbeidsovereenkomst.
  • De website kan helpen om meer inzicht te krijgen in uw financiële situatie bij ontslag.
  • Maak voordat u gaat trouwen of samenwonen goede afspraken over geldzaken. Voorkom problemen en wees open en eerlijk over inkomen en bezittingen, maar ook over schulden. Wijzer in geldzaken heeft een handige lijst die u op weg helpt. Daarnaast is het ook slim om een aantal zaken vast te leggen als u gaat trouwen of samenwonen. Daarmee voorkomt u gedoe als u toch uit elkaar gaat.
  • De checklist Scheiden of uit elkaar gaan van Wijzer in geldzaken helpt om zaken op een rijtje te zetten. Denk aan alimentatie, pensioen, gezamenlijke woning, belastingaangifte en het verdelen van bezittingen en schulden.
  • Met 18 jaar bent u volwassen en krijgt u meer verantwoordelijkheden. Misschien gaat u op uzelf wonen, studeren of werken. Op de website van Wijzer in Geldzaken staat wat u moet regelen als u 18 jaar wordt.
  • Hoe voert u een financiële administratie? En hoe zit het met verzekeringen en pensioen? De website Wijzer in Geldzaken helpt (beginnende) zzp’ers op weg met informatie en uitleg.
  • Wijzer in Geldzaken helpt ondernemers met vragen of zorgen over geld met tips, advies en hulp.

  Wijzer in geldzaken

  Deze tip hoort bij: Geldzorgen door corona, Ziekte of beperking, Trouwen of samenwonen, 18 jaar, Voor uzelf beginnen, Ondernemer en geldzorgen, Studeren en opleiding, Een baan, Werkloosheid / ontslag, Scheiding.