Ziekte of beperking

Bij ziekte of een beperking is het belangrijk om te weten hoe het zit met jouw inkomsten en uitgaven. Langdurige ziekte kan leiden tot extra uitgaven en vaak ook tot verlaging van het inkomen. Er zijn regelingen en bijdragen die ondersteuning kunnen bieden. Welke regelingen zijn er en waar kun je terecht voor informatie en advies over bijvoorbeeld de eigen bijdrage?

 • Belastingdienst Toeslagen

  Vanaf 18 jaar kun je toeslagen krijgen van de Belastingdienst. Toeslagen zijn een bijdrage van de overheid in de kosten van bijvoorbeeld huur, zorgverzekering of kinderopvang. Op de website van de Belastingdienst kun je zien welke toeslagen er zijn en hoe je ze aanvraagt.

  Let op: Als er iets verandert in je situatie, kan dat gevolgen hebben voor de toeslagen die je krijgt. Geef het meteen door aan de Belastingdienst als er iets verandert. Dat kan via de website. Zo voorkom je dat je achteraf geld moet terugbetalen. Denk bij veranderingen aan:

  • Trouwen
  • Scheiden
  • Samenwonen
  • Ontslag
  • Nieuwe baan

  Soms kun je ook extra kosten aftrekken van de inkomstenbelasting, bijvoorbeeld kosten die je maakt door ziekte.

  Telefoon: 0800 05 43

  Belastingdienst Toeslagen

  Deze tip hoort bij: Baby erbij, Ziekte of beperking, Trouwen of samenwonen, Verhuizen, 18 jaar, Studeren en opleiding, Een baan, Werkloosheid / ontslag, Scheiding, Kinderen.
 • Vergoeding bij minimuminkomen en ziekte/beperking

  Sociale Zaken Maastricht Heuvelland (SZMH) heeft verschillende regelingen om de inkomenssituatie van inwoners met een laag inkomen te verbeteren. Voor inwoners met een minimuminkomen en hoge zorgkosten door chronische ziekte of een beperking is er een vergoeding voor de aanvullende zorgverzekering.

  Sociale Zaken Maastricht Heuvelland is de regionale sociale dienst van 5 gemeenten in Zuid-Limburg: de gemeenten Gulpen-Wittem, Maastricht, Meerssen, Vaals en Valkenburg a/d Geul.

  Telefoon 14 043

  Tegemoetkoming aanvullende zorgverzekering

  Deze tip hoort bij: Ziekte of beperking.
 • Vergoeding studenten die door een beperking niet kunnen werken

  Sociale Zaken Maastricht Heuvelland (SZMH) heeft verschillende regelingen om de inkomenssituatie van inwoners met een laag inkomen te verbeteren. Voor studenten aan het mbo, hbo of wetenschappelijk onderwijs die door een beperking niet kunnen werken naast hun studie, is er de individuele studietoeslag.

  Sociale Zaken Maastricht Heuvelland is de regionale sociale dienst van 5 gemeenten in Zuid-Limburg: de gemeenten Gulpen-Wittem, Maastricht, Meerssen, Vaals en Valkenburg a/d Geul.

  Telefoon 14 043

  Individuele studietoeslag

  Deze tip hoort bij: Ziekte of beperking, Studeren en opleiding.
 • Centraal Administratie Kantoor (CAK)

  Met de rekenhulp van het CAK kun je de eigen bijdrage berekenen voor bijvoorbeeld zorg of ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of Wet langdurige zorg (Wlz) bij een chronische ziekte.

  Telefoon: +31 88 711 56 90 (Wmo) of +31 88 711 56 99 (Wlz)

  CAK

  Deze tip hoort bij: Ziekte of beperking.
 • Mantelzorgwaardering

  Een mantelzorgwaardering of mantelzorgcompliment is een jaarlijks geldbedrag van de gemeente Maastricht voor mantelzorgers.

  Telefoon: 14 043

  Mantelzorgwaardering gemeente Maastricht

  Deze tip hoort bij: Ziekte of beperking.
 • Steunpunt Mantelzorg Zuid

  Als je langdurig ziek bent of een beperking hebt, is er vaak iemand in je omgeving die veel voor je zorgt: de mantelzorger. Steunpunt Mantelzorg Zuid ondersteunt mantelzorgers.

  Telefoon +31 43 321 50 46

  Steunpunt Mantelzorg Zuid

  Deze tip hoort bij: Ziekte of beperking.
 • MEE Zuid-Limburg

  MEE Zuid-Limburg helpt mensen met een beperking. MEE biedt gratis en onafhankelijke ondersteuning in alle gemeenten in Zuid-Limburg.

  Telefoon +31 88 010 22 22

  MEE Zuid-Limburg

  Deze tip hoort bij: Ziekte of beperking.
 • Sociaal Team Maastricht

  • Voel je je eenzaam? Gaat het thuis niet goed? Zijn problemen in je gezin? Met je kinderen? Of heb je moeite met dagelijkse handelingen en heb je geen idee hoe je daar hulp of ondersteuning bij kunt krijgen? Het Sociaal Team helpt je graag op weg.
  • Het Sociaal Team kan ook helpen met informatie, ondersteuning en advies bij het aanvragen van huur- en zorgtoeslag, bijzondere bijstand of het invullen van belastingformulieren.

  Sociaal Team Maastricht

  Deze tip hoort bij: Baby erbij, Ziekte of beperking, Verhuizen, Werkloosheid / ontslag, Scheiding, Kinderen.
 • Per Saldo

  Per Saldo is de vereniging voor mensen met een persoonsgebonden budget. Ze geven informatie via de website, cursussen en bijeenkomsten.

  Per Saldo

  Deze tip hoort bij: Ziekte of beperking.
 • UWV

  UWV staat voor Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen. Zij zorgen voor de uitvoering van de werknemersverzekeringen. Denk aan de Werkloosheidswet (WW), de Wet arbeidsongeschiktheid (WAO) of de Ziektewet.

  • Als je tijdelijk of volledig arbeidsongeschiktheid wordt, heeft dat gevolgen voor je inkomen. Het UWV helpt bij vragen over arbeidsongeschiktheid en uitkering.
  • Een nieuwe baan heeft invloed op de WW-uitkering die je misschien kreeg. Afhankelijk van je nieuwe inkomsten krijg je een lagere of geen uitkering meer. Voorkom dat je teveel betaalde uitkering moet terugbetalen en geef veranderingen in jouw situatie door aan het UWV.
  • Wanneer je werkloos wordt, daalt je inkomen. Het UWV kijkt of je recht hebt op een werkloosheidsuitkering, de WW. Vraag de WW op tijd aan. Je moet aan een aantal eisen voldoen.

  Telefoon + 31 88 898 92 94

  UWV

  Deze tip hoort bij: Ziekte of beperking, Een baan, Werkloosheid / ontslag.
 • VGZ

  Bij hoge zorgkosten en een laag inkomen is het VGZ Zuid-Limburgpakket misschien een goede keuze. Dat is een collectieve zorgverzekering voor mensen uit Zuid-Limburg met een lager inkomen.

  Telefoon 0800 250 00 10

   

  VGZ

  Deze tip hoort bij: Ziekte of beperking.
 • WAO WIA Maastricht Heuvelland

  WAO WIA Maastricht Heuvelland ondersteunt inwoners bij arbeidsbeperking en re-integratie. Ze geven advies over regelingen, voorzieningen en instanties over onder andere:

  • Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO)
  • Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA)
  • Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong).

  WAO WIA Maastricht Heuvelland

  Deze tip hoort bij: Ziekte of beperking.
 • Wijzer in geldzaken

  De Wijzer in geldzaken geeft jou betrouwbare informatie over jouw geldzaken en hoe je de juiste keuzes kunt maken om financieel fit te worden én blijven.

  Wijzer in geldzaken

  Deze tip hoort bij: Ziekte of beperking, Trouwen of samenwonen, 18 jaar, Voor jezelf beginnen, Ondernemer en geldzorgen, Studeren en opleiding, Een baan, Werkloosheid / ontslag, Scheiding.
 • Bereken uw recht

  Altijd een goed idee: check je toeslagen en recht op andere regelingen via Bereken uw recht van Nibud. Zo voorkom je dat je geld misloopt of moet terugbetalen. Als jouw inkomen bijvoorbeeld is gedaald, heb je misschien recht op (hogere) toeslagen van de overheid.

  Bereken uw recht

  Deze tip hoort bij: Baby erbij, Ziekte of beperking, Trouwen of samenwonen, Verhuizen, 18 jaar, Voor jezelf beginnen, Ondernemer en geldzorgen, Studeren en opleiding, Een baan, Werkloosheid / ontslag, Scheiding, Kinderen.
 • Sociale Verzekeringsbank

  De Sociale Verzekeringsbank (SVB) voert sociale verzekeringen uit, zoals kinderbijslag, het Persoonsgebonden budget (PGB) of de AOW. Via de website kun je veel online regelen. Maar je kunt ook bellen voor hulp bij een aanvraag of informatie.

  Telefoon +31 475 36 80 20

  Sociale verzekeringsbank

  Deze tip hoort bij: Baby erbij, Ziekte of beperking, Kinderen.